Dzień organizacyjny dla STUDENTÓW I ROKU

Serdecznie zapraszamy Studentów I roku na Dzień Organizacyjny na WPK w dniu 26 września 2017 roku (wtorek).

1) w godzinach 10-11:00 spotkanie z Dziekanami Wydziału Prawa Kanonicznego, sala 228 (poziom 0, łącznik)

2) 11:00 - 12:30 szkolenie z zakresu praw i obowiązków;

3) 13:00-15:00 szkolenie z BHP.

Szkolenia z praw i obowiązków studentów oraz szkolenie BHP odbędą się na Auli Jana Pawła II (poziom 0).

 Nadmieniamy, iż powyższe szkolenia są szkoleniami obligatoryjnymi.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach