Rekrutacja dodatkowa na studia niestacjonarne

Trwa, do wyczerpania limitu pozostałych miejsc, rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne, kierunek prawo kanoniczne. Zakończenie rejestracji 15.10.2017 r., natomiast ostateczny termin składania dokumentów to 17.10.2017 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność składanych dokumentów, które należy złożyć osobiście w Dziekanacie Wydziału Prawa Kanonicznego, ul. Dewajtis 5, w godzinach od 8.00 do 15.00

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach