Wysoka ocena Wydziałów UKSW

Trzy Wydziały UKSW otrzymały ocenę A w najnowszej ocenie parametrycznej uczelni wyższych. Tym samym nasz Uniwersytet wzmacnia swoją pozycję wśród jednostek naukowych.

Dotychczas dwie jednostki UKSW mogły się pochwalić wysoką kategorią A: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej oraz Wydział Teologiczny. W najnowszej parametryzacji, ocenę A uzyskał również Wydział Nauk Humanistycznych.

Warto podkreślić, że w kryterium publikacje, który stanowi 65% całej oceny, najlepszym wydziałem w swojej grupie okazał się Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. Drugim niezwykle silnym kryterium na tym wydziale są efekty praktyczne - 2 miejsce wśród jednotek w grupie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej znalazł się tuż za Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Również Wydział Prawa Kanonicznego, który otrzymał kategorię B, uzyskał najlepszą ocenę w kryterium osiągnięć naukowych i twórczych w grupie nauk prawnych.

W nowej ocenie parametrycznej Uniwersytetów brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej oraz pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Żródło: http://www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/1105-wys...

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach