Wykład monograficzny w języku angielskim dla doktorantów

W dniach od 20.11.2017 r. do 01.12.2017 będzie prowadził zajęcia na Wydziale Prawa Kanonicznego O. prof. James J. Conn, S.J. ze Stanów Zjednoczonych. Poprowadzi on dwa wykłady monograficzne w języku angielskim: jeden dla studentów studiów stacjonarnych, drugi dla doktorantów. Doktoranci uczestniczący w wykładzie są zwolnieni z innych zajęć.

Program wykładu monograficznego Canonical norms De Clericis (can. 232-283) in the light of the new Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis dla doktorantów będzie realizowany w godz. od 9:45 do 11:15, od 11:30 do 13:00 i od 13:15 do 14:00 w następujących dniach i salach:

Poniedziałek 27.11.2017 r. (sala 227)

Wtorek 28.11.2017 r. (sala 328)

Środa 29.11.2017 r. (sala 328)

Czwartek 30.11.2017 r. (sala 324)

W związku z prowadzonym wykładem w języku angielskim nastąpiła zmiana terminu zajęć dla I rocznika studiów doktoranckich z 22 i 23 listopada 2017 r. na 29 i 30 listopada 2017 roku oraz dla II rocznika z 29 listopada 2017 roku na 22 listopada 2017 roku. Zajęcia dla doktorantów I roku, którzy nie uczestniczą w wykładzie prowadzonych w języku angielskim będą miały miejsce w sali 114.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach