Zaproszenie na posiedzenie Wydziałowej Rady Doktorantów WPK

Zgodnie z § 14 punktem 9 Regulaminu Samorządu Doktorantów UKSW zwołuję posiedzenie Wydziałowej Rady Doktorantów WPK na dzień 20 listopada 2017 roku, o godz. 18.00, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kampusie przy ul. Dewajtis 5. Spotkanie rozpocznie się w Dziekanacie Wydziału Prawa Kanonicznego. 

 Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Sprawdzenie kworum
3. Sprawozdanie Przewodniczącego z działalności WRD w roku akademickim 2016/2017
4. Wybór Przewodniczącego WRD
5. Wybór Wiceprzewodniczącego WRD
6. Wybór Sekretarza WRD
7. Wybór przedstawicieli do Parlamentu Doktorantów
8. Wybór przedstawicieli do Rady Wydziału
9. Przekazanie pieczątki i dokumentacji
10. Plan pracy na rok akademicki 2017/2018
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie posiedzenia

Angelo Dąbrowski

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach