VIII Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego

Koło Naukowe Utriusque Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego. Konkurs odbędzie się w marcu 2018 roku na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Głównymi celami konkursu są: pogłębianie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego, rozwijanie u studentów umiejętności rozwiązywania problemów oraz szerzenie świadomości prawnej z zakresu prawa kanonicznego, jak również integracja środowisk akademickich.
Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody rzeczowe. W poprzednich edycjach były to m.in. tablety, zestaw kina domowego, telewizor, aparat fotograficzny, zestawy książek.

W tym roku zakres materiału obejmie prawo kanonizacyjne, a zatem:
- List apostolski m.p. Maiorem hac dilectionem, 11.07.2017;
- Konstytucja Apostolska Divinus perfectionis Magister, 23.01.1983;
- Instrukcja Sanctorum Mater, 17.05.2007;
- Kanoniczne rozpoznanie doczesnych szczątek Sługi Bożego, 17.05.2007 (KONGREGACJA SPRAW KANONIZACYJNYCH);
- Komunikat, 29.09.2005 (KONGREGACJA SPRAW KANONIZACYJNYCH):
- Normy dotyczące administrowania funduszami przeznaczonymi na prowadzenie spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, 10.03.2016 ((KONGREGACJA SPRAW KANONIZACYJNYCH);
- Normy, które należy zachować przy prowadzeniu dochodzenia przez biskupów w sprawach kanonizacyjnych, 7.02.1983 ((KONGREGACJA SPRAW KANONIZACYJNYCH);
- Regulamin Konsulty Medycznej, 23.09.2016 (KONGREGACJA SPRAW KANONIZACYJNYCH);
- Regulamin Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, 2000.

Eliminacje do Konkursu Głównego odbędą się 8 stycznia o godz. 14.00 (numer sali zostanie podany w późniejszym terminie). Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: n.smolinska@uksw.edu.pl

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach