Doktorat p. mgr Barbary Imielskiej

     Dnia 16 stycznia 2018 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej p. mgr Barbary Imielskiej. Doktorantka przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Sytuacja prawna dziecka w rodzinie adopcyjnej i zastępczej w polskim i kościelnym porządku prawnym”.
     Praca doktorska została napisana pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr. hab. Marka Saja. Recenzentami rozprawy byli ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz  i ks. prof. UPJPII Piotr Kroczek.
     Rada Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu doktorskiego, walor naukowy przedłożonej pracy właściwy rozprawom doktorskim, opinie recenzentów oraz pozytywny wynik obrony nadała p. mgr Barbarze Imielskiej stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.

W imieniu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW składamy Pani Doktor serdeczne gratulacje.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach