Ankieta Studencka

Jak co roku, w systemie USOS (indywidualne konto dla studenta/doktoranta) jest dostępna ankieta studenta i doktoranta dotycząca prowadzonych zajęć w semestrze zimowym 2017/2018. Zwracamy się z prośbą do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów o jej wypełnienie do dnia 25 lutego 2017 roku. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane między innymi do okresowej oceny nauczycieli akademickich, wyłonienia najlepszych nauczycieli oraz do identyfikacji mocnych i słabych stron procesu kształcenia na naszym wydziale.
Ankieta-Informacja.pdf

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach