Zaproszenie do udziału w konferencji studentów i doktorantów

Koło Naukowe Utriusque Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW ma zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów do czynnego udziału w konferencji pt. DOBRA DOCZESNE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W RAMACH PRAWA KANONICZNEGO ORAZ PRAWA POLSKIEGO.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: konferencja.uiwpk@gmail.com do dnia 5.03.2018 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru abstraktów. O zakwalifikowaniu zgłoszonych propozycji tematów osoby zainteresowane zostaną poinformowane 9.03.2018 r. Czas wystąpienia: 15 min.

Konferencja odbędzie się 11.04.2018 r. w godz. 9.30 – 14.30 w sali 326. Czynny (jak i bierny) udział jest bezpłatny. Organizatorzy nie przewidują wydania publikacji pokonferencyjnej.

UWAGA: Zaświadczenia o wygłoszeniu referatu otrzymają wyłącznie osoby, które osobiście przedstawią swoje badania w czasie konferencji.

W imieniu Zarządu,
Zuzanna Maj
Prezes Koła Utriusque Iuris

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach