Projekt Lepsza Kadra=Lepszy Studen

W ramach projektu Lepsza Kadra=Lepszy Student (POWER Kadra 3.4) Uniwersytet organizuje dla kadry akademickiej UKSW bezpłatny 60 godzinny kurs w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych.  Informuję, że kurs rozpocznie się w sobotę 3 marca w godzinach 9-14, następne zajęcia będą miały formułę piątkowo- sobotnią ( łącznie pięć spotkań w następujące dni: 23-24 marca, 13-14 kwietnia, 8-9 czerwca, 15-16 czerwca, prawdopodobnie w inną sobotę lub piątek będą do odrobienia zajęcia planowane wcześniej na 2 marca). Piątki w godzinach 10-15, w soboty 9-14.  Zajęcia będą odbywały się przy ul.Wóycickiego 1/3.

Kurs będzie prowadziła p. Anna Jeglińska, trener zewnętrzny z firmy Progenja. www.progenja.pl
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w tym kursie proszę aby skontaktowały się z Działem Kształcenia, tel. 22 561 89 07, pok. 096, lub mejlowo b.karpiuk@uksw.edu.pl

Celem projektu Lepsza Kadra=Lepszy Student jest wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego wzmacniając kompetencje kadry dydaktycznej w następujący sposób:

  • poprzez uczenie innowacyjnych metod w pracy ze studentem- rozwój umiejętności autoprezentacji, współpracy z grupą i pracy w grupie, myślenia projektowego, uczenia przez działanie;
  • zwiększenie świadomości dotyczącej poziomu posiadanych kompetencji oraz podejmowanie działań rozwojowych (szkolenia, warsztaty) ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zawodzie nauczyciela akademickiego;
  • rozwijanie umiejętności istotnych w cyberprzestrzeni;
  • wykorzystywanie profesjonalnych baz danych w procesie ksztalcenia
  • rozijanie biegłości językowej do poziomu co najmniej C1.

z poważaniem
Beata Karpiuk

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach