Ius Matrimoniale

 

Założyciel i pierwszy Redaktor Naczelny:
ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski
 
Redaktor naczelny

Ks. Ginter Dzierżon

Zastępca redaktora naczelnego
Ks. Marek Saj


Sekretarze  redakcji
Ks. Tomasz Białobrzeski, Ks. Rafał Kamiński
 

Rada Naukowa:

Ks. prof. zw. Ludovic Danto (Uniwersytet Katolicki w Paryżu)

Ks. prof. wiz. Grzegorz Erlebach (Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie)

Ks. prof. zw. Janusz Kowal (Papieski Uniwersytet Gregoriański)

Ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński (Uniwersyet Łódzki)

Prof. zw. Chiara Minelli (Uniwersytet w Bresci)

Ks. prof. zw.  Miguel Ángel Ortiz (Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie)

Ks. prof. zw. Juan Ignacio Bañares Parera (Uniwersytet Nawarry w Pampelunie)

Ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

O. dr hab., prof. UPJPII Piotr Skonieczny (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Ks. prof. Józef Wroceński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Redaktor językowy: Laura Polkowska
 

Redaktor statystyczny: Jolanta Rytel
 

Redaktorzy tematyczni: ks. Piotr Ryguła, ks. Andrzej Sacher


Wydawnictwo UKSW: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa  Wydawnictwo Naukowe UKSW

Półrocznik "Ius Matrimoniale" to periodyk naukowy Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, który ukazuje się od 1990 roku. Swą formułą obejmuje przede wszystkim zakres problematyki dotyczący kościelnego prawa małżeńskiego i rodzinnego.  "Ius Matrimoniale" to czasopismo ogólnopolskie, wydawane w języku polskim. Można je prenumerować zarówno w Polsce, jak i za granicą w ramach międzynarodowej wymiany naukowej. Zgłoszenia prenumeraty przyjmuje wydawca - Wydawnictwo UKSW.

Zasadnicze działy czasopisma to: rozprawy i artykuły (z zamieszczonymi na końcu streszczeniami w języku angielskim), orzecznictwo sądowe (obejmujące glosy do wyroków sądów kościelnych) oraz recenzje (głównie prac związanych bezpośrednio z tematyką kościelnego prawa małżeńskiego oraz polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego). Na początku czasopisma "Ius Matrimoniale" zamieszczany jest spis treści w dwóch wersjach: polskiej oraz angielskiej, co umożliwia czytelnikom obcojęzycznym zapoznanie się z materią poruszaną w periodyku. Autorami artykułów, rozpraw, recenzji czy też glos do orzecznictwa sądów kościelnych są pracownicy naukowi Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (zarówno teoretycy jak i praktycy prawa małżeńskiego i procesowego) oraz pracownicy innych uniwersytetów (tak polskich jak i zagranicznych) oraz pracownicy sądów kościelnych.

Czasopismo "Ius Matrimoniale" skierowane jest szczególnie do badaczy prawa małżeńskiego, pracowników sądów kościelnych, praktyków kościelnego prawa małżeńskiego i rodzinnego oraz studentów. Z uwagi na niepowtarzalną formułę jest niezwykle pożytecznym źródłem wiedzy teoretycznej i praktycznej.

    Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
    Informacja o ciasteczkach