Ius Matrimoniale

 

jus matrimoniale

Redaktor naczelny

Ks. Wojciech  Góralski
Zastępca redaktora naczelnego
Ks. Henryk  Stawniak, Ks. Jan  Krajczyński
Sekretarze  redakcji
Ks Tomasz Białobrzeski, Ks. Rafał Kamiński
Komitet Naukowy: ks. Juan Ignacio Bañares Parera, Jan Błeszyński, ks. Ginter Dzierżon, Juan Fornés de la Rosa, kard. Zenon Grocholewski, ks. Grzegorz Leszczyński, ks. Bartosz Nowakowski, ks. Józef Wroceński, Jan Zabłocki
Redaktor językowy: Laura Polkowska
Redaktor statystyczny: Jolanta Rytel
Redaktorzy tematyczni: Ginter Dzierżon, Ks. Jan Krajczyński
Wydawnictwo UKSW: ul. Dewajtis 5  www.wydawnictwo.uksw.edu

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY CZASOPISMA www.iusmatrimoniale.uksw.edu.pl
 

Kwartalnik "Ius Matrimoniale" to periodyk naukowy Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, który ukazuje się od 1990 roku. Swą formułą obejmuje przede wszystkim zakres problematyki dotyczący kościelnego prawa małżeńskiego i rodzinnego. Kwartalnik "Ius Matrimoniale" to czasopismo ogólnopolskie, wydawane w języku polskim. Można je prenumerować zarówno w Polsce, jak i za granicą w ramach międzynarodowej wymiany naukowej. Zgłoszenia prenumeraty przyjmuje wydawca - Wydawnictwo UKSW.

Zasadnicze działy czasopisma to: rozprawy i artykuły (z zamieszczonymi na końcu streszczeniami w języku angielskim), orzecznictwo sądowe (obejmujące glosy do wyroków sądów kościelnych) oraz recenzje (głównie prac związanych bezpośrednio z tematyką kościelnego prawa małżeńskiego oraz polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego). Na początku czasopisma "Ius Matrimoniale" zamieszczany jest spis treści w dwóch wersjach: polskiej oraz angielskiej, co umożliwia czytelnikom obcojęzycznym zapoznanie się z materią poruszaną w periodyku. Autorami artykułów, rozpraw, recenzji czy też glos do orzecznictwa sądów kościelnych są pracownicy naukowi Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (zarówno teoretycy jak i praktycy prawa małżeńskiego i procesowego) oraz pracownicy innych uniwersytetów (tak polskich jak i zagranicznych).

Czasopismo "Ius Matrimoniale" skierowane jest szczególnie do pracowników sądów kościelnych, praktyków kościelnego prawa małżeńskiego i rodzinnego oraz studentów. Z uwagi na niepowtarzalną formułę jest niezwykle pożytecznym źródłem wiedzy teoretycznej i praktycznej.          

         

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach