Sprawozdanie z Konferencji Naukowej pt.: „Zmiany w Kodeksie Prawa Kanonicznego dokonane przez papieża Franciszka w motu proprio De concordia inter Codices”.

Dnia 25 kwietnia 2018 r. odbyła się Konferencja Naukowa pt.: „Zmiany w Kodeksie Prawa Kanonicznego dokonane przez papieża Franciszka w motu proprio De concordia inter Codices”. Organizatorem konferencji była Katedra Kanonicznego Prawa Małżeńskiego i rodzinnego Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski (Prorektor UKSW). Przybyłych prelegentów, gości, studentów i doktorantów przywitał Dziekan WPK ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak.
 
Pierwszej części konferencji przewodniczył J.E. ks. bp dr Krzysztof Nitkiewicz. Referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut („Kontekst i zarys tematyki m.p. De concordia inter Codices”); ks. dr hab. Piotr Majer („Problematyka chrztu świętego w świetle zmian kodeksowych z 31 maja 2016 roku”); ks. prof. UKSW dr hab. Marek Stokłosa („Szafarz sakramentu małżeństwa w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich").

Drugiej części konferencji przewodniczył ks. dr hab. Tomasz Białobrzeski. W tej sesji referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak („Modyfikacje przepisów dotyczących formy zawarcia małżeństwa wprowadzone przez papieża Franciszka”); ks. dr Rafał Kamiński („Wychowanie dzieci w małżeństwach mieszanych”).

W konferencji liczny udział wzięli studenci, doktornaci, absolwenci i kanoniści związani z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim  w Lublinie i Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Galeria: zdjęcie 1zdjęcie 2zdjęcie 3.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach