Rekrutacja na studia doktoranckie 2018/2019

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w UKSW na rok 2018/2019 (Uchwała Senatu nr 30/2018 z dnia 19 kwietnia 2018).

Terminarz rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego na rok akademicki 2018/2019.

1. Kandydaci na studia doktoranckie na UKSW rejestrują się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (czynna od 4 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.), znajduje się na stronie www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl

2. Dokumenty kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie Wydziału Prawa Kanonicznego, ul. Dewajtis 5, pok. 54, w dniach od 4 czerwca do 7 września 2017 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00).

3. Rozmowa kwalifikacyjna na studia doktoranckie przeprowadzana przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną odbędzie się w gmachu UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, w pok. 55 - 18 września 2018 r. (wtorek) w godzinach: 10.00-13.00.

4. Poza wyznaczonym terminem Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzała rozmów kwalifikacyjnych.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach