Prawo Kanoniczne

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY CZASOPISMA

www.prawokanoniczne.uksw.edu.pl

 

Redaktor naczelny: Ks. Józef Wroceński
Zastępca redaktora naczelnego: Bożena Szewczul
Sekretarz redakcji: Ks. Marek Stokłosa
Wydawnictwo UKSW: ul. Dewajtis 5
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl
Rada Naukowa: ks. M.S. Da Costa Gomes (Portugalia), ks. T. Gałkowski CP, ks. W. Góralski, ks. J. Greźlikowski, ks. W. Kiwior OCD, ks. G. Leszczyński, K. Martens (USA), ks. J. Miras (Hiszpania) ks. L. Nawarro (Italia), ks. W. Necel, ks. J. Otaduy (Hiszpania), ks. H. Stawniak, ks. P. Valdrini (Italia), ks. A. Viana (Hiszpania ), J. Zabłocki
Redaktor językowy: Laura Polkowska
Redaktor statystyczny: Jolanta Rytel
Redaktorzy tematyczni: Ginter Dzierżon, Lawinia Brâncuşi

 

 

 

 

 

Kwartalnik "Prawo Kanoniczne" to specjalistyczne czasopismo prawno - historyczne Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ukazujące się od 1958 roku. Zamieszczane są w nim publikacje z różnych dyscyplin prawa kanonicznego, prawa rzymskiego i prawa.  Teksty publikowane są po ich uprzednim zaopiniowaniu w formie recenzji naukowej.

Kwartalnik wydawany jest w języku polskim. Często zamieszczane są w nim rozprawy autorów zagranicznych w ich ojczystych językach ze streszczeniami w języku polskim. Ponadto, po każdej rozprawie, czy też artykule w języku polskim, dołączone jest streszczenie w języku obcym. Także w spisie treści uwidaczniane są tytuły publikacji w językach obcych.       

Kwartalnik "Prawo Kanoniczne" jest prenumerowany zarówno w Polsce, jak i za granicą w ramach międzynarodowej wymiany naukowej. Można więc go znaleźć w bibliotekach wielu uczelni zagranicznych. A ponadto, w wielu instytucjach Kościoła powszechnego, zwłaszcza w Rzymie. W związku z tym zespół redakcyjny prowadzi intensywną współpracę z ośrodkami międzynarodowymi, co służy popularyzacji dorobku i myśli polskiej kanonistyki na arenie międzynarodowej, a jednocześnie ułatwia polskim kanonistom, czy też czytelnikom zapoznanie się z rozwojem nauki prawa kanonicznego i innych dyscyplin prawnych w świecie. Podstawowe działy czasopisma to: rozprawy i artykuły, komunikaty (artykuły nie posiadające streszczenia w języku obcym), materiały do historii nauki i literatury prawa kanonicznego w Polsce, recenzje, sprawozdania z różnych konferencji i sesji naukowych oraz bieżące informacje z działalności Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.

Kwartalnik "Prawo Kanoniczne" jest adresowany szczególnie do pracowników nauki zainteresowanych problematyką historyczno-prawną, zagadnieniami prawa kanonicznego i innych dyscyplin prawnych, osób zatrudnionych w administracji kościelnej i państwowej oraz pracowników sądów, zwłaszcza kościelnych. Jest też bardzo pożyteczny dla studentów w celu pogłębiania ich studiów uniwersyteckich.

 

 

 
 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach