Rekrutacja na roczny kurs dokształcający dla doktorantów. Trzeci cykl studiów prawa kanonicznego

Celem rocznego kursu dokształcającego w ramach trzeciego cyklu studiów prawa kanonicznego jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego oraz przygotowanie pracy doktorskiej z tej dyscypliny. Kurs obejmuje 8 wykładów tematycznych z prawa kanonicznego, w wymiarze 10 godzin każdy i 20 godzin języka łacińskiego. Łącznie 100 godzin wykładowych zrealizowanych podczas 10 zjazdów.

Szczegółowe informacje o kursie
Kwestionariusz

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach