Studia Niestacjonarne - AKTUALNOŚCI

Studia niestacjonarne  (zaoczne) 

Studia odbywają się w ramach specjalności administracyjno-sądowej (kanonicznej) są skierowane do posiadających świadectwo maturalne. Absolwentom wyższych seminariów duchownych, wydziałów teologicznych i prawa uznaje się osiągnięcia z przewidzianych programem studiów z zakresu filozofii, teologii i prawa. Istnieje możliwość przyspieszenia toku studiów, zgodnie z Regulaminem studiów w UKSW. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w środy i czwartki jeden raz w miesiącu. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra prawa kanonicznego oraz licencjata z prawa kanonicznego w systemie studiów kościelnych. Opłata za  jeden rok studiów od roku akademickiego 2022/2023 wynosi 3000 zł.

Harmonogram płatności za studia niestacjonarne:
1) Wpłata jednorazowa z 5% zniżką do dnia 10.10.2022 roku – kwota 2850 złotych za rok studiów.

 

2) Wpłata z dwóch ratach, każda rata w wysokości 1500 złotych:
1 rata do dnia 10.10.2022 roku,
2 rata do dnia 15.02.2023 roku.

 

3) Wpłata w czterech ratach (kwota do uiszczenia jest o 5% wyższa, wynosi 3150 złotych za rok studiów):

1 rata do dnia 10.10.2022 roku w wysokości 788 złotych,
2 rata do dnia 30.11.2022 roku w wysokości 788 złotych,
3 rata do dnia 15.02.2023 roku w wysokości 787 złotych,
4 rata do dnia 15.04.2023 roku w wysokości 787 złotych.

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach