Studia Podyplomowe: Sądownictwo i administracja w Kościele 2022/2023

Studia podyplomowe: Sądownictwo i administracja w Kościele

Celem studiów jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy i rozwój indywidualnych sprawności w zakresie pracy w sądownictwie kościelnym i w administracji kościelnej, a także nabycie umiejętności udzielania zainteresowanym odpowiedniej pomocy prawnej. 

 Studia skierowane są zarówno do osób duchownych, jak i świeckich posiadających magisterium z prawa kanonicznego, prawa lub teologii, pracujących lub zainteresowanych pracą w różnego rodzaju instytucjach kościelnych (sądy, kurie diecezjalne, biura parafialne, poradnie), a także pragnących świadczyć fachową pomoc prawno-kanoniczną osobom potrzebującym. Swym zakresem tematycznym obejmują poszczególne tytuły nieważności małżeństwa, interpretowane zarówno z punktu widzenia prawa materialnego, jak i procesowego, ponadto zagadnienia z poszczególnych faz procesu kościelnego oraz procedury administracyjnej w Kościele. W ramach zajęć poświęconych prawu procesowemu, studentom przekazane zostaną przykładowe akta spraw o nieważność małżeństwa, w oparciu o które będą oni zobowiązani do przygotowania obrony, uwag obrońcy węzła oraz wyroku. Absolwenci, po zaliczeniu końcowego testu z zakresu objętego programem nauczania, otrzymają dyplom ukończenia studiów.

Zajęcia prowadzą specjaliści z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, często będący także praktykami z zakresu sądownictwa i administracji w Kościele.

Studia trwają jeden rok (dwa semestry). Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty od godz. 9.00, w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.

================================================================

Szanowni Państwo,

informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2022/2023 zostanie uruchomiona w drugiej połowie grudnia 2022 roku.

Zajęcia rozpoczną sie od lutego 2023 roku.

Koszt studiów w rokua akdemickim 2022/2023: 5000 złotych za rok studiów (dwa semestry).

Rejestracja na Studia podyplomowe: informacja wkrótce

Nabór kandydatów odbędzie się poprzez internetową rejestrację kandydatów na stronie
https://oferta.uksw.edu.pl/ - aktualny link zostanie podany wkrótce
 
Szczegółowe informacje odnośnie terminów zjazdów oraz planu zajęć pojawią nie niebawem na stronie internetowej  wpk: https://wpk.uksw.edu.pl/node/23

================================================================

Szanowni Państwo,

informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2021/2022 zostanie uruchomiona w drugiej połowie grudnia 2021 roku.

Zajęcia rozpoczną sie od lutego 2022 roku.

Rejestracja na Studia podyplomowe rozpocznie się od 10.12.2021 roku od godziny: 10:00, będzie aktywna do dnia 05.02.2022 roku do godziny 23:59.

Nabórkandydatów odbędzie się poprzez internetową rejestrację kandydatów na stronie
https://oferta.uksw.edu.pl/pl/offer/POD_2021/programme/P_WK-P-ADM/
 
Szczegółowe informacje odnośnie terminów zjazdów oraz planu zajęć pojawią nie niebawem na stronie internetowej  wpk: https://wpk.uksw.edu.pl/node/23


Wykaz przedmiotów

Terminy zajęć

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach