Kursy Dokształcające

Oferta kursów dokształcających na rok akademicki 2019/2020:

 

Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób duchownych: Kurs będzie się odbywał w semestrze letnim 2019/2020

Czas trwania: jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 1600 złotych.

Informacje;

Terminy zjazdów; informacja wkrótce

Plan zajęć; informacje wkrótce

Formularz zgłoszeniowy; 

 

Trzeci cykl studiów prawa kanonicznego

Celem rocznego kursu dokształcającego w ramach trzeciego cyklu studiów prawa kanonicznego jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego oraz przygotowanie pracy doktorskiej z tej dyscypliny.

Kurs obejmuje 8 wykładów tematycznych z prawa kanonicznego, w wymiarze 10 godzin każdy i 20 godzin języka łacińskiego. Łącznie 100 godzin wykładowych zrealizowanych podczas 10 zjazdów.

Kurs może być zawieszony w danym roku z powodu małej liczby uczestników.

 

Szczegółowe informacje o kursie

Wykaz dokumentów

Kwestionariusz osobowy

Terminy zjazdów semestr zimowy

Terminy zjazdów semestr letni

Plan zajęć

 

 

 

Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób konsekrowanych:

Czas trwania:  jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 1600 złotych.

Informacje;

Terminy zjazdów;

Plan zajęć; 

Formularz zgłoszeniowy;
 

 

Praktyka sądowa: Kurs będzie się odbywał w semestrze letnim 2019/2020

Czas trwania jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 2000 złotych.

Informacje;

Plan zajęć;  informacje wkrótce

Formularz zgłoszeniowy;

 

Ochrona danych osobowych w instytucjach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego:

Czas trwania jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 2000 złotych.

Informacje;

Terminy zjazdów;

Plan zajęć; informacje wkrótce

Formularz zgłoszeniowy; informacje wkrótce

=========================================================================================

Oferta kursów dokształcających na rok akademicki 2018/2019:

 

Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób duchownych:

Czas trwania: jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 1600 złotych.

 

Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób konsekrowanych:

Czas trwania:  jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 1600 złotych.

 

Praktyka sądowa:

Czas trwania jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 2000 złotych.

Informacje;

Plan zajęć;

Formularz zgłoszeniowy;

 

Ochrona danych osobowych w instytucjach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego:

Czas trwania jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 2000 złotych.

Informacje;

Plan zajęć;

Formularz zgłoszeniowy;

 

 

Przygotowanie do poradnictwa związanego z procesem o stwierdzenie nieważności małżeństwa po reformie papieża Franciszka:

Czas trwania jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 2000 złotych.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach