Rekrutacja

==========================================================================================

Rekrutacja na rok akademicki 2019/20:

Rejestracja: 01.06.2019 od godziny 10:00 do 15.10.2019 roku do godziny 22:00.

Wymagane dokumenty:

 • podanie z systemu IRK rejestracja poprzez system IRK(Internetowej Rejestracji Kandydatów) na  studia podyplomowe: Sądownictwo i administracja w Kościele).

• kserokopia dyplomu ukończonych studiów wyższych (z prawa kanonicznego, prawa lub teologii; oryginał lub odpis dyplomu do wglądu oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem;

 • 1 fotografia format legitymacyjny, tylko jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu;

• po złożeniu w dziekanacie formularza z systemu IRK, słuchacze otrzymają informację o indywidualnym numerze konta, na które należy wnieść opłatę na studia.

Opłata za studia wynosi 4500 złotych; 2250 złotych za semestr. Dodatkowo słuchacze są zobligowani do uiszczenia 30 złotych celem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

=========================================================================================

Rekrutacja na rok akademicki 2018/19:

Rejestracja: 06.06.2018 od godziny 10:00 do 10.10.2018 roku do godziny 22:00.

Ze względu na spore zainteresowanie studiami podyplomowymi, zapisy na studia podyplomowe będą możliwe do dnia 10.10.2018 roku do godziny 22:00.

Wymagane dokumenty:

 • podanie z systemu IRK rejestracja poprzez system IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów) na  studia podyplomowe: Sądownictwo i administracja w Kościele).

• kserokopia dyplomu ukończonych studiów wyższych (z prawa kanonicznego, prawa lub teologii; oryginał lub odpis dyplomu do wglądu oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem;

 • 1 fotografia format legitymacyjny, tylko jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu;

• po złożeniu w dziekanacie formularza z systemu IRK, słuchacze otrzymają informację o indywidualnym numerze konta, na które należy wnieść opłatę na studia.

Opłata za studia wynosi 4000 złotych; 2000 złotych za semestr. Dodatkowo słuchacze są zobligowani do uiszczenia 30 złotych celem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach