Rekrutacja

Przedłużona rejestracja na studia niestacjonarne:

Szanowni Państwo,

Ze względu na spore zainteresowanie studiami niestacjonarnymi, zapisy będą możliwe do dnia 15.10.2018 roku do godziny 23:59.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja na studia niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019:

Rejestracja: 06.06.2018 od godziny 10:00 do 16.09.2018 roku do godziny 22:00.

Wymagane dokumenty:

 • podanie z systemu IRK rejestracja poprzez system IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów) na  studia niestacjonarne: Prawo Kanoniczne).

• świadectwo dojrzałości oryginał/odpis

• kserokopia dyplomu ukończonych studiów wyższych (z prawa kanonicznego, prawa lub teologii; oryginał lub odpis dyplomu do wglądu oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem;

• kserokopia suplementu;

 • 1 fotografia format legitymacyjny, tylko jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu;

Osoby świeckie: opinia proboszcza lub katechety; Osoby duchowne: pozwolenie biskupa diecezjalnego lub przełożonego wyższego;

• po złożeniu w dziekanacie formularza z systemu IRK wraz z dokumentami, kandydaci podpisują umową o odpłatności za studia;

Opłata za I rok  studiów wynosi 3000 złotych;

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach