Kursy dokształcające

Oferta kursów dokształcających na rok akademicki 2021/2022:

Trzeci cykl dla doktorantów (semestr zimowy oraz  letni 2021/2022)

Szczegółowe informacje: https://wpk.uksw.edu.pl/node/610 oraz https://oferta.uksw.edu.pl/pl/offer/KURSY_2021/programme/K_WK-P-RPK3/

 

Sytuacje nieprawidłowe w życiu i posłudze duchownych. Aspekty karno-kanoniczne -informacje o kursie   https://oferta.uksw.edu.pl/pl/offer/KURSY_2021/programme/K_WK-P-SNZPD/

========================================================================================

Oferta kursów dokształcających na rok akademicki 2020/2021 semestr zimowy

Ochrona danych osobowych w instytucjach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego  (semestr zimowy 2020/2021);

Czas trwania jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 2000 złotych.

Informacje;

Terminy zjazdów;

Plan zajęć -Szczegółowe informacje wkrótce.

Trzeci cykl dla doktorantów (semestr zimowy oraz  letni 2020/2021)

Szczegółowe informacje: https://wpk.uksw.edu.pl/node/610

Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób konsekrowanych (semestr zimowy 2020/2021); wszelkie informacje wkrótce

Oferta studiów podyplomowych: Sądownictwo i administracja w Kościele na rok akademicki 2020/2021:

https://wpk.uksw.edu.pl/node/443

 

=====================================================================================

Oferta kursów dokształcających na rok akademicki 2019/2020:

 

Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób duchownych (semestr letni 2019/2020) ::

Czas trwania: jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 1600 złotych.

Informacje;

Terminy zjazdów;

Plan zajęć; informacje wkrótce

Formularz zgłoszeniowy;

 

Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób konsekrowanych (semestr zimowy 2019/2020)::

Czas trwania:  jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 1600 złotych.

Istnieje możliwość zapisów poprzez system IRK - Internetowej Rejestracji Kandydatów - informacja o uruchomieniu rejestracji zostanie podana wkrótce,  lub poprzez  pobranie, wypełnienie, a następnie dostarczenie do dziekanatu wraz z dokumentami formularza zgłoszeniowego.

Informacje;

Terminy zjazdów;

Plan zajęć; informacje wkrótce

Formularz zgłoszeniowy;

 

Kanoniczna Praktyka sądowa (semestr letni 2019/2020)::

Czas trwania jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 2000 złotych. Szczegółowe informacje wkrótce.

Informacje;

Plan zajęć;

Formularz zgłoszeniowy;

 

Ochrona danych osobowych w instytucjach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego  (semestr zimowy 2019/2020) :

Czas trwania jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 2000 złotych. Szczegółowe informacje wkrótce.

Informacje;

Terminy zjazdów;

Plan zajęć;

Formularz zgłoszeniowy;

 

Kurs dla doktorantów: Trzeci cykl dla doktorantów.

Szczegółowe informacje o kursie

Wykaz dokumentów

Kwestionariusz osobowy

Terminy zjazdów

Plan zajęć

 

 

===============================================================================================

Oferta kursów dokształcających na rok akademicki 2018/2019:

 

Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób duchownych:

Czas trwania: jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 1600 złotych.

 

Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób konsekrowanych:

Czas trwania:  jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 1600 złotych.

 

Praktyka sądowa:

Czas trwania jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 2000 złotych.

Informacje;

Plan zajęć;

Formularz zgłoszeniowy;

 

Ochrona danych osobowych w instytucjach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego:

Czas trwania jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 2000 złotych.

Informacje;

Plan zajęć;

Formularz zgłoszeniowy;

 

 

Przygotowanie do poradnictwa związanego z procesem o stwierdzenie nieważności małżeństwa po reformie papieża Franciszka:

Czas trwania jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 2000 złotych.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach