Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla studentów warszawskich uczelni

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla studentów warszawskich uczelni.

 Rekrutacja dla studentów trwa do 10 października 2018.

 O stypendium mogą aplikować studenci warszawskich uczelni, jeśli:

·         mają średnią ocen nie mniejszą niż 3,5,

·         osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,

·         miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1300 zł netto

Stypendia dla studentów wynoszą od 500 do 1500 zł miesięcznie.

Więcej informacji  www.stypendiajp2.pl

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach