Dzień organizacyjny dla Studentów I roku na Wydziale Prawa Kanonicznego.

Dzień organizacyjny na Wydziale Prawa Kanonicznego.

Serdecznie zapraszamy na Dzień Organizacyjny na WPK w dniu 26 września 2018 roku (środa).

1)       w godzinach 10-11:00 spotkanie z Dziekanami Wydziału Prawa Kanonicznego, sala 228 (poziom 0, łącznik)

2)      11:00 - 12:30 szkolenie z zakresu praw i obowiązków;

3)      13:00-15:00 szkolenie z BHP.

Nadmieniamy, iż powyższe szkolenia są szkoleniami obligatoryjnymi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach