Rekrutacja uzupełniająca studentów i doktorantów WPK UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019 (semestr letni)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 października 2018 roku uruchomiona zostanie druga rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

Rejestracja kandydatów odbywać się będzie on-line w systemie USOSweb w terminie od dnia 1 października 2018 roku (godz. 00.01) do dnia 11 października 2018 roku (godz. 23.59).

W ramach drugiej rekrutacji uzupełniającej studenci i doktoranci Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW mogą aplikować o wyjazd do Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Cassino, Włochy) oraz Universidad de Navarra (Pampeluna, Hiszpania). Informacje o liczbie miejsc, okresie trwania studiów, poziomie studiów oraz wymaganiach językowych w uczelni partnerskiej dostępne są w systemie USOSweb.

Rekrutacja do Programu Erasmus+ odbywa się w trzech etapach. W trakcie I etapu kandydaci zgłaszają się do Programu (poprzez dokonanie rejestracji on-line w systemie USOSweb), II etap obejmuje egzamin z języka obcego (terminy egzaminów zostaną ogłoszone na stronie www.sjo.uksw.edu.pl), w ramach III etapu Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+ podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do wyjazdów na studia do uczelni partnerskiej.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, określającymi m.in. zasady postępowania rekrutacyjnego:

Procedura Rekrutacyjna Programu Erasmus+ na wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2018/2019 obowiązująca na WPK UKSW (do pobrania)

Instrukcja rejestracji studentów i doktorantów w systemie USOSweb (do pobrania)

Instrukcja wystawiania opinii w systemie USOSweb dla nauczycieli akademickich (do pobrania)

Pozostałe informacje o Programie Erasmus+ oraz rekrutacji na wyjazdy w celu odbycia części studiów w uczelniach partnerskich w roku akademickim 2018/2019 znajdują się na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW (www.dwm.uksw.edu.pl) oraz na stronie internetowej Programu Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl).

Bliższych informacji o udziale w Programie Erasmus+ udziela także Pełnomocnik Dziekana WPK ds. Programu Erasmus+ p. mgr Arkadiusz Mróz.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach