Kurs dokształcający "Kanoniczna praktyka sądowa"

W załączeniu zamieszczamy informacje oraz plan kursu dokształcającego pt. "Kanoniczna praktyka sądowa".

Celem kursu jest wskazanie praktycznych walorów pism procesowych oraz podniesienie kwalifikacji pełnomocników i adwokatów kościelnych w zakresie właściwego ich sporządzania pod kątem wymogów prawnych i potrzeb sądu kościelnego.

Kurs skierowany jest przede wszystkim do adwokatów kościelnych; absolwentów studiów stacjonarnych, zaocznych oraz podyplomowych Wydziałów Prawa Kanonicznego. Podstawowym wymogiem jest dobra znajomość kanonicznego prawa małżeńskiego i procesowego.

Informacje
Plan zajęć
Formularz zgłoszeniowy

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach