Wyniki rekrutacji do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 października 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej ds. Programu Erasmus+ Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu przeprowadzenia III etapu drugiej rekrutacji uzupełniającej studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanoniczego UKSW do Programu Erasmus+ na wyjazd na studia do uczelni partnerskiej w roku akademickim 2018/2019 (semestr letni).

W trakcie posiedzenia Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła wnioski kandydatów z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW oraz podjęła decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do wyjazdu na studia do uczelni partnerskich w ramach Programu Erasmus+.

Wyniki rekrutacji studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ na wyjazd na studia do uczelni partnerskich w roku akademickim 2018/2019 (do pobrania)

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującą na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW Procedurą Rekrutacyjną Programu Erasmus+, studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dziekana Wydziału w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego. Odwołanie składa się w formie pisemnej. Decyzja podjęta przez Dziekana Wydziału jest ostateczna.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Programie Erasmus+ znajdującymi się na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW (www.dwm.uksw.edu.pl) oraz na stronie internetowej Programu Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl).

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach