Rekrutacja

 

Studia stacjonarne jednolite magisterskie na Wydziale Prawa Kanonicznego - Rekrutacja dodatkowa

Trwa rekrutacja dodatkowa na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku:

  • prawo kanoniczne (specjalność kanoniczno-cywilna)
  • prawo kanoniczne (specjalność kanoniczna administracyjno-sądowa)
TERMINY REJESTRACJI:

Ostatni dzień na rejestrację i wniesienie opłaty rekrutacyjnej: 15 września (godz. 23:59)
Ogłoszenie wyników: 20 września (godz. 12:00)
 
Rejestracja na stronie IRK
 

Wszelkich informacji udziela Sekretariat Wydziału Prawa Kanonicznego:

- tel. / fax: 22 561 88 12

- e-mail: prawokan@uksw.edu.pl

 

 

 

Rekrutacja na roczny kurs dokształcający dla doktorantów.
Trzeci cykl studiów prawa kanonicznego

Celem rocznego kursu dokształcającego w ramach trzeciego cyklu studiów prawa kanonicznego jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego oraz przygotowanie pracy doktorskiej z tej dyscypliny. Kurs obejmuje 8 wykładów tematycznych z prawa kanonicznego, w wymiarze 10 godzin każdy i 20 godzin języka łacińskiego. Łącznie 100 godzin wykładowych zrealizowanych podczas 10 zjazdów.

Szczegółowe informacje o kursie
Kwestionariusz

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listy rankingowe kandydatów na I rok studiów stacjonarnych (19.07.2017)

- kierunek: prawo kanoniczne - specjalność kanoniczno cywilna

- kierunek: prawo kanoniczne - specjalność administracyjno sądowa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Studia jednolite magisterskie na Wydziale Prawa Kanonicznego 2017/2018
 
Trwa rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie. Wiecej informacji na temat organizacji i programu studiów znajduje sie poniżej.
 
Rejestracja na stronie IRK
 

Wszelkich informacji udziela Sekretariat Wydziału Prawa Kanonicznego:

- tel. / fax: 22 561 88 12

- e-mail: prawokan@uksw.edu.pl

 

Rekrutacja na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne. Wydział Prawa Kanonicznego prowadzi jednolite studia magisterskie na kierunku prawo kanoniczne w zakresie następujących specjalności:

1. Studia stacjonarne specjalność kanoniczno - cywilna
Program studiów w ramach specjalności kanoniczno-cywilnej przewiduje formację kanonistyczną oraz podstawowe wykształcenie prawnicze w zakresie prawa polskiego. Studia trwają 5 lat. Absolwentom wyższych seminariów duchownych, wydziałów teologicznych i prawa można uznać osiągnięcia z przewidzianych programem studiów odpowiednio z zakresu filozofii, teologii i prawa. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra prawa kanonicznego o specjalności kanoniczno-cywilnej oraz licencjata z prawa kanonicznego w systemie studiów kościelnych. 
 
2. Studia stacjonarne specjalność administracyjno-sądowa (kanoniczna)
W ramach specjalności administracyjno-sądowej (kanonicznej) Wydział Prawa Kanonicznego przygotowuje studentów do badań naukowych, do pracy dydaktycznej oraz do pełnienia różnych funkcji i zadań kościelnych. Studia trwają 5 lat. Absolwentom wyższych seminariów duchownych, wydziałów teologicznych i prawa można uznać osiągnięcia z przewidzianych programem studiów odpowiednio z zakresu filozofii, teologii i prawa, i stąd studia w tym przypadku mogą trwać krócej, zgodnie z dekretem Kongregacji Wychowania Katolickiego (Decreto Nuovo Codice, 2.09.2002, n. II) . Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra prawa kanonicznego oraz licencjata z prawa kanonicznego w systemie studiów kościelnych. 
 
3. Studia niestacjonarne  (zaoczne) 

Studia odbywają się w ramach specjalności administracyjno-sądowej (kanonicznej) i są skierowane do posiadających świadectwo maturalne. Absolwentom wyższych seminariów duchownych, wydziałów teologicznych i prawa uznaje się osiągnięcia z przewidzianych programem studiów z zakresu filozofii, teologii i prawa. Istnieje możliwość przyspieszenia toku studiów, zgodnie z Regulaminem studiów w UKSW. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w środy i czwartki jeden raz w miesiącu. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra prawa kanonicznego oraz licencjata z prawa kanonicznego w systemie studiów kościelnych. Opłata za rok akademicki 2017/2018 wynosi 2700 zł.

Program studiów

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rekrutacja na roczny kurs dokształcający dla doktorantów 2017/2018

 

Trzeci cykl studiów prawa kanonicznego

Celem rocznego kursu dokształcającego w ramach trzeciego cyklu studiów prawa kanonicznego jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego oraz przygotowanie pracy doktorskiej z tej dyscypliny. Kurs obejmuje 8 wykładów tematycznych z prawa kanonicznego, w wymiarze 10 godzin każdy i 20 godzin języka łacińskiego. Łącznie 100 godzin wykładowych zrealizowanych podczas 10 zjazdów.

Roczny kurs dokształcającyskierowany jestdo absolwentów studiów magisterskich, którzy posiadają dyplom licencjata kościelnego z prawa kanonicznego.

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. W semestrze pierwszym odbywają się one w następujących terminach: 19.10.2017; 16.11.2017; 7.12.2017; 4.01.2018; 18.01.2018 (od godz. 9.00-17.45), w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5. Terminy zajęć semestru drugiego będą podane w późniejszym czasie.

Zapisy na kurs odbywają się od 3 lipca 2017 r. do 22 września 2017 r.. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel.: (+48-22) 561-88-11; 561-88-12, email: prawokan@uksw.edu.pl.

Opłata za kurs wynosi 2.700,00 zł., należy ją uiścić na podane konto bankowe jednorazowo. Uregulowanie należności powoduje wpisanie na listę uczestników Kursu. Kurs może być zawieszony w danym roku z powodu małej liczby uczestników.

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie pozytywnego wyników z egzaminów. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego, zgodne z wzorem UKSW oraz zaświadczenie zaliczenia trzeciego cyklu zgodnie z dekretem Kongregacji Wychowania Katolickiego z 2 września 2002 roku.

 

Wymagane dokumenty:

·      podanie o przyjęcie na kurs (kwestionariusz podania umieszczony jest na stronie Wydziału Prawa Kanonicznego UKSWwww.wpk.uksw.edu.pl)

·      odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem

·      odpis dyplomu licencjata kościelnego z prawa kanonicznego

·      2 fotografie i kserokopia dowodu osobistego

·      zgoda przełożonych w przypadku osób duchownych i życia konsekrowanego

po złożeniu w dziekanacie podania o przyjęcie na Kurs, uczestnicy Kursu otrzymają informację o indywidualnym numerze konta, na które należy wpłacić opłatę za kurs. Przy wpłacie proszę dopisać: tytułem: kurs dokształcający dla doktorantów. Następnie proszę dostarczyć do dziekanatu dowód wpłaty czesnego.

      Studia podyplomowe:

Na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW organizowane są roczne studia podyplomowe:
Sądownictwo i Administracja w Kościele

Wszelkich informacji udziela Sekretariat Wydziału Prawa Kanonicznego:

- tel. / fax: 22 561 88 12

- e-mail: prawokan@uksw.edu.pl

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach