Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Penitencjaria Apostolska – Trybunał Miłosierdzia w służbie Kościoła”

Dnia 7 listopada 2018 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Penitencjaria Apostolska – Trybunał Miłosierdzia w służbie Kościoła”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński. W imieniu organizatorów przybyłych prelegentów, gości, studentów i doktorantów przywitał Prodziekan WPK ks. prof. UKSW dr hab. Marek Stokłosa.

Pierwszej części konferencji przewodniczył o. prof. dr hab. Wiesław Kiwior. Referaty wygłosili o. dr hab. Zbigniew Suchecki OFMConv. („Cenzury i nieprawidłowości zarezerwowane Stolicy Apostolskiej”); Regens Penitencjarii Apostolskiej ks. prał. dr Krzysztof Nykiel („Rekurs do Penitencjarii Apostolskiej w porozumieniu z penitentem”).

Drugiej części konferencji przewodniczył ks. bp. dr hab. Artur Miziński. Referaty wygłosili: o. dr Piotr Jordan Śliwiński OFM („Formacja spowiednika - nowe wyzwania i trudności. Z doświadczeń Szkoły Spowiedników”); ks. bp. prof. KUL dr hab. Józef Wróbel („Zamrożone ludzkie embriony w kontekście sakramentu pokuty”); Penitencjarz Większy ks. kard. Mauro Piacenza („L’importanza e il valore del sacramento della penitenza e della riconciliazione nella vita della Chiesa”).

Podsumowania konferencji i jej zamknięcia dokonał Dziekan WPK ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak.

Organizatorami konferencji byli ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak oraz ks. prof. UKSW dr hab. Marek Stokłosa.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach