IX Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

IX Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

 

Koło Naukowe Utriusque Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego. Konkurs odbędzie się 27 marca 2019 roku na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Głównymi celami konkursu są: pogłębianie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego, rozwijanie u studentów umiejętności rozwiązywania problemów oraz szerzenie świadomości prawnej z zakresu prawa kanonicznego, jak również integracja środowisk akademickich.

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody rzeczowe. W poprzednich edycjach były to m.in. tablety, zestaw kina domowego, telewizor, aparat fotograficzny, zestawy książek.

 

W tym roku zakres materiału obejmie:

- księgę IV cz. II KPK – pozostałe akty kultu Bożego;

- księgę IV cz. III KPK – miejsca i czasy święte.

 

Eliminacje do Konkursu Głównego odbędą się 11 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 (numer sali zostanie podany w późniejszym terminie). Do etapu głównego Konkursu dostają się trzy osoby, które uzyskają największą liczbę punktów podczas eliminacji.

 Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: ui.wpkuksw@gmail.com

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach