Posiedzenie Wydziałowej Rady Doktorantów WPK

Zgodnie z wynikami wyborów podanych przez Komisję Wyborczą Samorządu Doktorantów UKSW, jestem zobowiązany do zwołania pierwszego posiedzenia Wydziałowej Rady Doktorantów WPK. Zgodnie z § 15 punktem 8 Regulaminu Samorządu Doktorantów UKSW zwołuję posiedzenie na dzień 4 grudnia 2018 roku o godz. 19.00 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kampusie przy ul. Dewajtis 5. Zbiórka na holu pod Dziekanatem Wydziału Prawa Kanonicznego. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Sprawdzenie kworum
3. Sprawozdanie Przewodniczącego z działalności WRD w roku akademickim 2017/2018
4. Wybór Przewodniczącego WRD
5. Wybór Wiceprzewodniczącego WRD 
6. Wybór przedstawicieli do Parlamentu Doktorantów
7. Wybór przedstawicieli do Rady Wydziału
8. Przekazanie pieczątki i dokumentacji
9. Plan pracy na rok akademicki 2018/2019
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie posiedzenia

Angelo Dąbrowski
Wydziałowa Rada Doktorantów WPK

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach