Informacja dla studentów II i III roku

Ćwiczenia z Norm Ogólnych i Filozofii Prawa dla II roku studiów stacjonarnych oraz ćwiczenia z Sakramentów: Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystia i Teologii Prawa Kościelnego dla III roku będą prowadzone od przyszłego tygodnia tj. od 10 grudnia według planu zajęć.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach