Wykłady z Profesorami z zagranicy - Poniedziałek 7 stycznia 2019 r.

Szanowni Państwo Studenci,

Już trzeci tydzień w roku akademickim 2018/2019 na naszym Wydziale Prawa Kanonicznego gościmy Profesorów z zagranicy, którzy prowadzą wykłady dla Studentów naszego Wydziału. Są to prof. Patrick Valdrini, prof. Domingo Andres Gutiurrez i prof. Damian Nemec.

Dnia 7 stycznia 20019 r. wykłady rozpoczną się o godz. 9.45 w następujących salach:

227 - Prof. Patrick Valdrini (j. angielski)

324 - Prof. Domingo Andres Gutierrez (j. włoski)

405 - Prof. Damian Nemec.

 

Natomiast zajęcia z ks. prof. UKSW dr hab. Tomaszem Gałkowskim zostają przeniesione dla tych co nie uczestniczą w wykładach do sali 060. Zaś ćwiczenia z p. mgr Arkadiuszem Mrozem do sali 059.

Program na następne dni zostanie podany na bieżąco.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach