Wykład otwarty prof. dr. hab. Mirosława Sadowskiego

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW, ma zaszczyć zaprosić wszystkich Państwa na wykład otwarty, który wygłosi dr hab. Mirosław Sadowski prof. UWr, na temat "Małżeństwo w prawie islamu". Odbędzie się on 19.03 o godzinie 13:15 w sali 225 na kampusie przy ulicy Dewajtis 5.

Pan dr hab. Mirosław Sadowski prof. UWr jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Pracowni Badań Praw Orientalnych Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest aktywnym sędzią Sądu Najwyższego. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie rozprawy "Państwo w doktrynie papieża Leona XIII", zaś habilitację na podstawię monografii "Godność człowieka i dobro wspólne w papieskim nauczaniu społecznym (1878-2005)". Jest autorem monografii: "Islam: religia i prawo", "Małżeństwo w prawie islamu" oraz licznych artykułów naukowych na temat prawa małżeńskiego w islamie.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/402828060480723/

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach