Wyjazd Naukowy do Rzymu

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Prawa Kanonicznego w dniach 3-10 kwietnia 2019 roku zorganizowało Wyjazd Naukowy do Rzymu. Członkowie wyjazdu uczestniczyli w szeregu ciekawych spotkań, dzięki którym mogli zapoznać się ze strukturą, organizacją i sposobem działania Kongregacji Kurii Rzymskiej.

Odwiedziliśmy następujące Kongregacje:
- Kongregację Nauki Wiary, gdzie spotkaliśmy się z ks. prał. Albertem Warso;
- Kongregację ds. Duchowieństwa, gdzie spotkaliśmy się z ks. dr. Tomaszem Pocałujko;
- Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, gdzie spotkaliśmy się z ks. prał. Arkadiuszem Noconiem;
- Kongregację ds. Spraw Kanonizacyjnych, gdzie spotkaliśmy się z o. prof. Zdzisławem Kijasem;
- Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, gdzie spotkaliśmy się z ks. Piotrem Burkiem;
- Agencję Stolicy Apostolskiej ds. Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych, gdzie spotkaliśmy się z o. Andrzejem Wodką.

Udało się nam spotkać z:
- ks. prał. Grzegorzem Erlebachem, Sędzią Trybunału Roty Rzymskiej oraz z J.E. ks. prał. Pio Vito Pinto, Dziekanem Roty Rzymskiej;
- J.Em. kard. Mauro Piacenza, Penitencjarzem Większym, J. E. ks. Krzysztofem Nykielem, Regensem Penitencjarii Apostolskiej;
- o. prof. Januszem Kowalem na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim;
- Mons. Guido Marinim, Mistrzem Papieskich Ceremonii Liturgicznych;
- o. prof. Wojciechem Giertychem, Teologiem Domu Papieskiego;
- J. Em. kard. Konradem Krajewskim, Jałmużnikiem Papieskim;

Poza tym każdy z uczestników mógł uczestniczyć w zwiedzaniu Muzeów Watykańskich, Audiencji Generalnej z Ojcem Świętym Franciszkiem czy Mszy Świętej przy grobie świętego Jana Pawła II.

Zapraszamy na funpage naszego Koła: https://www.facebook.com/KoloNaukoweRegulaIuris/?eid=ARDiEjUdmU7Jxa3PKIqOQAJBvlQewu9efPQpcP3Qct33_ffpFARD-b5LnK4yOf5yosVm4TJ266oxsQD_

Prezes KN Regula Iuris 
Rafał Borowy

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach