OFERTA KURSÓW DOSZTAŁCAJĄCYCH NA ROK AKADEMICKI 2019/20

Oferta kursów dokształcających na rok akademicki 2019/2020:

Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób konsekrowanych (semestr zimowy 2019/2020);

 Ochrona danych osobowych w instytucjach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego  (semestr zimowy 2019/2020);

Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób duchownych (semestr letni 2019/2020);

Kanoniczna Praktyka sądowa (semestr letni 2019/2020).

Trzeci cykl - kurs dla doktorantów (kurs roczny)

Szczegółowe informacje: https://wpk.uksw.edu.pl/node/457

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach