Jubileusz 65-lecia Wydziału Prawa Kanoniczego UKSW w Warszawie

Dnia 15 czerwca 2019 roku Wydział Prawa Kanoniczego UKSW w Warszawie świętował jubileusz 65-lecia swojego istnienia i działalności naukowo-dydaktycznej.

O godz. 9.00 w kościele pokamedulskim pw. bł. E. Detkensa na Bielanach została odprawiona Msza św. dziękczynna. Eucharystii przewodniczył Prorektor UKSW ds. ogólnych i rozwoju ks. prof. dr hab. Maciej Bała. Wygłosił on również okolicznościowe kazanie.

Dalsza część jubileuszowych obchodów odbyła się w auli im. Jana Pawła II w kampusie uniwersyteckim przy ul. Dewajtis 5. Zebranych przywitał Prodziekan WPK UKSW ks. prof. dr hab. Marek Saj. Zaprezentował również „Księgę pamiątkową z okazji 65-lecia Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW”.

Ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon wygłosił wykład poświęcony „Działalności naukowej Wydziału Prawa Kanonicznego w latach 1954-2019”.

Następnie odbyła się graduacja studentów V roku. Dokonali jej ks. Prorektor Maciej Bała oraz ks. Dziekan Henryk Stawniak. Dyplomy odebrali: Bartłomiej Ikwanty, Patrycja Jasek-Szysz, ks. Krzysztof Młotek, Marta Pierzchała, Tomasz Polny, Katarzyna Pomykała, Adrianna Szymczak, Paweł Wiśniewski, Kinga Woźniak, Marta Zagrajek, Anna Żywica. W imieniu studentów V roku głos zabrała Anna Żywica.

Druga część obchodów rocznicowych obejmowała sesję naukową. Przewodniczył jej J.E. ks. bp. Artur Miziński. Referaty wygłosili ks. dr hab. Tomasz Jakubiak („Kryteria określone w kan. 874 KPK a ważność przyjęcia urzędu chrzestnego”); ks. prof. dr hab. Piotr Majer („Czy adhortacja Amoris laetitia zmieniał kan. 915 KPK?”); ks. prof. dr. hab. Marek Stokłosa („Współczesne sytuacje modyfikujące kościelne prawo do pogrzebu”).

ks. T.Białobrzeski

 

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach