Rada Dyscypliny

Skład Rady Dyscypliny 2020-2024:

1.      Ks. dr hab. Dariusz BOREK, prof. uczelni - Przewodniczący Rady

2.      Ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI, prof. uczelni - Zastępca Przewodniczącego Rady

3.      Ks dr. hab. Stanisław BIAŁY, prof. uczelni (od stycznia 2021r.)

4.      Ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. uczelni

5.      Ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON

6.      Ks. dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI, prof. uczelni

7.      Ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI

8.      Ks. prof. dr hab. Wiesław KIWIOR

9.      Ks. dr hab. Jan KRAJCZYŃSKI, prof. uczelni

10.    P. dr hab. Helena PIETRZAK, prof. uczelni (od stycznia 2021r.)

11.    Ks. dr hab. Piotr RYGUŁA, prof. uczelni

12.    Ks. dr hab. Marek SAJ, prof. uczelni

13.    Ks. dr hab. Marek STĘPIEŃ, prof. uczelni

14.    Ks. dr hab. Marek STOKŁOSAprof. uczelni

15.    S. dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. uczelni

16.    Ks. dr Jan DOHNALIK - przedst. mł. parc.

17.    Ks. dr Rafał KAMIŃSKI - sekretarz

18.    Dr Michał PONIATOWSKI - przedst. mł. prac.

19.    Ks. dr Andrzej SACHER - przedst. mł. prac.

20.    Mgr lic. Marcin KOŁODZIEJ - przedst. doktorantów


 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach