Sprawozdanie z konferencji: Dobra doczesne w służbie charyzmatu i misji osób konsekrowanych

Katedra Kanonicznego Prawa Karnego, Administracyjnego i Procesowego na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW 23 października br. przeprowadziła konferencję pt. Dobra doczesne w służbie charyzmatu i misji osób konsekrowanych (Economia a servizio del carisma e della missione). Tematyka spotkania dotyczyła administracji dobrami zakonnymi, w perspektywie prawa powszechnego Kościoła, a zwłaszcza w odniesieniu do ostatniego dokumentu Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego: Ekonomia w służbie charyzmatu i misji (2017 r.).

Dobra doczesne zakonne są narzędziem w misji Kościoła i instytutu oraz zadań charyzmatycznych osób konsekrowanych. Te zasady przebijały się z dokumentów kościelnych, jak i wystąpień na konferencji naukowej. W jej trakcie podjęto refleksję poświęconą zasadniczemu pytaniu, jak dobra doczesne służą misji i charyzmatowi osób konsekrowanych. Na początku wszystkich zebranych uczestników powitał Ks. Dziekan dr. hab. Marek Stokłosa prof. UKSW. Dwie sesje poprowadzili: ks. dr hab. Dariusz Borek i s. dr hab. Bożena Szewczul prof. UKSW, oboje z Wydziału Prawa Kanonicznego.

W pochyleniu się nad tematyką dóbr doczesnych, w świetle ostatniego dokumentu Kongregacji, pomogli prelegenci:
- ks. dr Rafał Kamiński (WPK UKSW), Chrystus ubogi - wzorem ewangelicznej rady ubóstwa dla osób konsekrowanych i instytutów życia konsekrowanego;

p. dr Monika Menke (Univerzita Palackého v Olomouci), Współpraca w zakresie zarządzania majątkiem instytutu zakonnego na terenie Kościoła lokalnego;

s. Dorota Galewska (Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce), Formacja w służbie ewangelicznej rady ubóstwa i zarządzania dobrami doczesnymi w instytutach życia konsekrowanego;

ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk prof. UKSW (WPK UKSW), Transparentność, programowalność i sprawozdawczość ekonomiczna instytutów zakonnych;

ks. dr hab. Paweł Kaleta (KUL), Granice działań ekonomicznych w Kościele;

p. dr Michał Poniatowski (WPK UKSW), Prawo wyznaniowe a pozyskiwanie i zbywanie dóbr doczesnych przez instytuty życia konsekrowanych i stowarzyszenia życia apostolskiego;

Komunikat z działania Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce przybliżył ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk prof. UKSW (WPK UKSW).

Po każdej z sesji wystąpień nastąpiła dyskusja, która pokazała, że podjęta przez prelegentów problematyka znalazła pozytywny odzew i wzbudziła zainteresowanie uczestników. Uczestnikami konferencji były zwłaszcza osoby konsekrowane, a przede wszystkim siostry z różnych instytutów i stowarzyszeń. Z konferencji skorzystali także pracownicy naukowi z różnych ośrodków, studenci i doktoranci Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. W przygotowanie konferencji i jej techniczną obsługę włączyli się członkowie studenckiego Koła Naukowego Utriusque Iuris (WPK UKSW). Każde sympozjum jest okazją, aby odkryć nowe nieznane przestrzenie wiedzy. A także postawić pytania, które czekają na odpowiedź.

Ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk prof. UKSW

Galeria: zdjęcie 1; zdjęcie 2.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach