Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

X Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

Koło Naukowe Utriusque Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego. Konkurs odbędzie się 11 marca 2020 roku na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Głównymi celami konkursu są: pogłębianie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego, rozwijanie u studentów umiejętności rozwiązywania problemów oraz szerzenie świadomości prawnej z zakresu prawa kanonicznego, jak również integracja środowisk akademickich.

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody rzeczowe. W poprzednich edycjach były to m.in. tablety, zestaw kina domowego, telewizor, aparat fotograficzny, zestawy książek.

 

W tym roku zakres materiału obejmie:

- Księgę III Tytuł III KPK – Wychowanie katolickie

 

Eliminacje do Konkursu Głównego odbędą się 10 grudnia 2019 roku o godz. 10.00 (numer sali zostanie podany w późniejszym terminie). Do etapu głównego Konkursu dostają się trzy osoby, które uzyskają największą liczbę punktów podczas eliminacji.

 

Zgłoszenia do udziału w konkursie zawierające imię, nazwisko oraz rok studiów należy przesłać do dnia 1 grudnia 2019 roku na adres e-mail Koła: ui.wpkuksw@gamil.com

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach