Struktura Instytutu

STRUKTURA ISTYTUTU PRAWA KANONICZNEGO od 01.12.2019

 

KATEDRY, KIEROWNICY KATEDR I ZAKŁADÓW

I. KATEDRA HISTORII, TEORII I NORM OGÓLNYCH PRAWA KANONICZNEGO
Kierownik: ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON
ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI.
adiunkt: ks. dr Jan DOHNALIK
adiunkt: ks. dr Andrzej SACHER

Zakład Historii Źródeł i Literatury Prawa Kanonicznego
Kierownik: ks. dr Jan DOHNALIK

Zakład Historii Prawa Kanonicznego
Kierownik: ks. dr Andrzej SACHER

Zakład Prawa Rzymskiego
Kierownik: ks. dr Jan DOHNALIK

Zakład Teorii Prawa Kanonicznego
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI

Zakład Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego
Kierownik: ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON

 

2. KATEDRA USTROJU KOŚCIOŁA I KANONICZNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Kierownik:ks. prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI
ks. prof. UKSW dr hab. Marek STOKŁOSA
s. prof. UKSW dr hab. Bożena SZEWCZUL
ks. prof. UKSW dr hab. Marek STĘPIEŃ

Zakład Ustroju Kościoła
Kierownik: ks. prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI

Zakład Kanonicznych Form Życia Konsekrowanego
Kierownik: s. prof. UKSW dr hab. Bożena SZEWCZUL       

Zakład Prawa Kościołów Wschodnich
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Marek STOKŁOSA         

Zakład Praw i Obowiązków Wiernych
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Marek STĘPIEŃ

 

3. KATEDRA PRAWA O POSŁUDZE NAUCZANIA I UŚWIĘCANIA
Kierownik: ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI
ks. prof. UKSW dr hab. Jan KRAJCZYŃSKI
Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław BIAŁY   

Zakład Prawa o Posłudze Nauczania
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Jan KRAJCZYŃSKI        

Zakład Prawa o Posłudze Uświęcania
Kierownik: ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI

 

4.  KATEDRA KANONICZNEGO PRAWA MAŁŻEŃSKIEGO I RODZINNEGO
Kierownik: ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK
ks. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI
ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI
adiunkt: ks. dr Rafał KAMIŃSKI

Zakład Prawa Małżeńskiego
Kierownik: ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK        

Zakład Prawa Rodzinnego
Kierownik: ks. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI

 

5.  KATEDRA KANONICZNEGO PRAWA KARNEGO, ADMINISTRACYJNEGO I PROCESOWEGO
Kierownik:ks. prof. dr hab. Wiesław KIWIOR
ks. prof. UKSW dr hab. Marek SAJ
ks. prof. UKSW dr hab. Dariusz BOREK
ks. prof. UKSW dr hab. Arkadiusz DOMASZK

Zakład Kanonicznego Prawa Karnego
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Marek SAJ     

Zakład Kanonicznego Prawa Administracyjnego
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Dariusz BOREK           

Zakład Prawa o Dobrach Doczesnych Kościoła
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Arkadiusz DOMASZK

Zakład Kanonicznego Prawa Procesowego
Kierownik: ks. prof. dr hab. Wiesław KIWIOR

6. KATEDRA PRAWA WYZNANIOWEGO I KOMPARATYSTYKI PRAWNICZEJ
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Piotr RYGUŁA
p. prof. UKSW dr hab. Helena PIETRZAK
adiunkt: p. dr Mariusz GRABOWSKI
adiunkt: p. dr Michał PONIATOWSKI

Zakład Historii Prawa
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Piotr RYGUŁA

Zakład Prawa Konstytucyjnego, Wyznaniowego oraz Konkordatowego
Kierownik: p. dr Michał PONIATOWSKI

Zakład Prawa Cywilnego
Kierownik: p. prof. UKSW dr hab. Helena PIETRZAK

Zakład Prawa Administracyjnego
Kierownik: p. dr Mariusz GRABOWSKI

Zakład Prawa Karnego
Kierownik: vacat

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach