Zarządzenie Nr 23/2020 Rektora UKSW z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach