Studenci

AKTUALNOŚCI DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ORAZ NIESTACJONARNYCH

==================================================================================

Ubezpieczenia dla studentów - tca.broker

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubiezpiecznia https://uksw.tca-broker.pl/

=====================================================================================

Legitymacje Studenckie oraz Doktoranckie nadal ważne:

Szanowni Studencki oraz Doktoranci,

Informujemy, że Wasze legitymacje cały czas są ważne i nie ma potrzeby zgłaszania się do dziekanatu po hologram.

podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art.51b ust. 4, zmiana od dnia 18.04.2020) przedłużono ważność legitymacji studenckich i doktoranckich, bez obowiązku potwierdzania ich ważności, na czas ograniczenia funkcjonowania uczelni lub zawieszenia na niej kształcenia oraz 60 dni po jego zakończeniu.

=====================================================================================

Bibliografia XI Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego dla Studentów

=====================================================================================

Zapisy na warsztaty

W ramach projektu Power, Wydział Prawa Kanonicznego organizuje warsztaty pt. „Wolontariat w kościelnych jednostkach organizacyjnych” oraz „Prawo własności intelektualnej w działalności kościelnych jednostek organizacyjnych”. Warsztaty będą przeprowadzone do końca roku 2020. Zapisy na warsztaty w dniach 16-20 listopada br.  Szczegóły dotyczące warsztatów i ich opis: „Wolontariat w kościelnych jednostkach organizacyjnych”; „Prawo własności intelektualnej w działalności kościelnych jednostek organizacyjnych”.

=================================================================================

Informacje dotyczące Koła Naukowego: Regule Iuris

=====================================================================================

Wybory do Zarządu Koła Naukowego Utriusque Iuris 21 pażdziernika 2020 r. godz. 18.00

Szanowni Członkowie Koła,
w związku z rozpoczynającym się kolejnym rokiem akademickim 2020/2021 należy przeprowadzić wybory do Zarządu Koła Naukowego Utriusque Iuris na kolejny rok. Wybory w tym roku w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną odbędą się w formie zdalnej. 
Wybory do nowego Zarządu odbędą się w dniu 21 października o godz. 18.00 na platformie MS Teams w Zespole "Koło Naukowe Utriusque Iuris"

, do którego zostaliście dołączeni przez ks. prof. Arkadiusza Domaszka. Zgłaszanie kandydatur możliwe będzie w dwóch trybach: 

1) przez link formularza MS Forms;
2) przez zgłoszenie propozycji na spotkaniu wyborczym na platformie MS Teams.
Głosowanie nad kandydaturami odbędzie się w formie zdalnej przy pomocy formularza MS Forms.
Prosiłbym, w miarę możliwości, o jak najwcześniejsze zgłaszanie kandydatur, żeby usprawnić proces wyborczy oraz potwierdzenie otrzymania tego maila i wstępną deklarację obecności na spotkaniu wyborczym.
Łączę wyrazy szacunku i życzę zdrowia
Maciej Kiliszek 
Sekretarz Koła Naukowego Utriusque Iuris

=====================================================================================

Procedury składania wniosków o stypendium ministra dla studentów w r.a. 2020/2021

Stypendia m.st. Warszawy

https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/studia/2280-zloz-wniosek-o-stypendium-ministra

=====================================================================================

Zapisy na przedmiot: Kultury i techniki studiowania

=====================================================================================

Poradnik dla studentów I roku

=====================================================================================

Dzień organizacyjny dla Studentów studiów stacjonarnych:

Dzień organizacyjny na Wydziale Prawa Kanonicznego (29.09.2020 roku, Aula Jana Pawła II):

Godz. 9:00-10:00 spotkanie z Dziekanami Wydziału (sprawy administracyjne: podpisanie umów, wydanie ELS);

10:15-11:00– omówienie zdalnej formy zajęć;

11:15- 12:45 Szkolenie z Samorządem Studentów UKSW – szkolenie jest obligatoryjne;

13:00-15:00 Szkolenie BHP – szkolenie jest obligatoryjne.

=====================================================================================

IX Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

 

Koło Naukowe Utriusque Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego. Konkurs odbędzie się 27 marca 2019 roku na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Głównymi celami konkursu są: pogłębianie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego, rozwijanie u studentów umiejętności rozwiązywania problemów oraz szerzenie świadomości prawnej z zakresu prawa kanonicznego, jak również integracja środowisk akademickich.

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody rzeczowe. W poprzednich edycjach były to m.in. tablety, zestaw kina domowego, telewizor, aparat fotograficzny, zestawy książek.

 

W tym roku zakres materiału obejmie:

- księgę IV cz. II KPK – pozostałe akty kultu Bożego;

- księgę IV cz. III KPK – miejsca i czasy święte.

 

Eliminacje do Konkursu Głównego odbędą się 11 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 (numer sali zostanie podany w późniejszym terminie). Do etapu głównego Konkursu dostają się trzy osoby, które uzyskają największą liczbę punktów podczas eliminacji.

 Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: ui.wpkuksw@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzień organizacyjny na Wydziale Prawa Kanonicznego.

Serdecznie zapraszamy na Dzień Organizacyjny na WPK w dniu 26 września 2018 roku (środa).

1)  w godzinach 10-11:00 spotkanie z Dziekanami Wydziału Prawa Kanonicznego, sala 228 (poziom 0, łącznik)

2)  11:00 - 12:30 szkolenie z zakresu praw i obowiązków;

3)  13:00-15:00 szkolenie z BHP.

Nadmieniamy, iż powyższe szkolenia są szkoleniami obligatoryjnymi.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego w roku akademickim 2018/19:

Szanowni Państwo,

Studium Wychowania Fizycznego informuje, że rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów II roku studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich rozpocznie się 24 września 2018 roku o godz. 18.00 i potrwa do dnia 3 października do godz. 23:00.

Zajęcia wychowania fizycznego rozpoczynają się od 1 października na obiektach sportowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem www.swf.uksw.edu.pl

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rejestracja na lektoraty języka obcego w roku akademickim 2018/19:

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązkowej rejestracji na lektoraty na rok akademicki 2018/2019 zamieszczone są na stronie Studium Języków Obcych.                                                                                                                                                                                           

Test poziomujący oraz rejestracja na lektoraty odbędą się w dniach 17.09-30.09.2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sesja egzaminacyjna poprawkowa - semestr letni 2017/2018

- specjalność kanoniczno-cywilna i administracyjno-sądowa

- studia niestacjonarne

- studia doktoranckie

- egzaminy poprawkowe z języka łacińskiego

Sesja egzaminacyjna - semestr letni 2017/2018

Specjalność kanoniczno-cywilna i administracyjno-sądowa
Studia niestacjonarne
Studia doktoranckie

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sesja egzaminacyjna poprawkowa - semestr zimowy 2017/2018

Sesja egzaminacyjna, semestr zimowy 2017/2018

Specjalność kanoniczno-cywilna
Specjalność administracyjno-sądowa
Studia niestacjonarne
Dyżury w sesji dla doktorantów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminy egzaminów w sesji poprawkowej - semestr letni 2016/2017 - Wrzesień

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sesja egzaminacyjna, semestr letni 2016/2017 (specjalność kanoniczno-cywilna oraz administracyjno-sądowa)

Dyżury Pana mgr. Stanisława Skały w sesji egzaminacyjnej:
07.06.2017 roku, godzina 15-16:30, sala 227;
14.06.2017 roku, godzina 15-16:30, sala 227;
21.06.2017 roku, godzina 15-16:30, sala 227;
28.06.2017 roku, godzina 15-16:30, sala 227;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminy egzaminów w sesji poprawkowej - semestr zimowy 2016/2017

Sesja egzaminacyjna semestr zimowy 2016-2017 (specjalność kanoniczno-cywilna oraz administracyjno-sądowa)


 
Egzaminy sesja letnia 2015-2016
Dyżury w sesji egzaminacyjnej:
Pan mgr Stanisław Skała:
15.06.2016 roku, godz. 16-18:00, sala 321
22.06.2016 roku, godz. 16-18:00, sala 321
29.06.2016 roku, godz. 16-18:00, sala 321
Ks. prof. UKSW dr hab. Arkadiusz Domaszk:
14.06.2016 roku: godz. 10-11:00 sala 505;
28.06.2016 roku: godz. 10-11:00 sala 505;
29.06.2016 roku: godz. 10-11:00 sala 505.
 
 
KARTA ABSOLWENTA UKSW (DARMOWA) – ATRAKCYJNE ZNIŻKI NA PRODUKTY ORAZ USŁUGI 
Jesteś studentem ostatniego roku studiów lub Absolwentem UKSW? Dołącz do Nas i korzystaj z przywilejów, które daje „Karta Absolwenta UKSW”. 
Wystarczy wypełnić deklarację znajdującą się na http://bk.uksw.edu.pl/node/204 
Partnerami programu „Karta Absolwenta UKSW” są m.in.: Teatr Capitol, Kino Atlantic, Pizza Dominium.
Więcej informacji o Partnerach programu znajdziesz na stronie http://www.absolwenci.uksw.edu.pl/partnerzy_karty  natomiast odpowiedzi na często zadawane pytania związane z programem znajdziesz pod linkiem http://bk.uksw.edu.pl/node/211 
Jeśli chcecie swoją kartę otrzymać niebawem, złóżcie zamówienie do 10.06.2016 roku.
Wydrukowaną, wypełnioną oraz podpisaną deklarację należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Biura Karier UKSW na poniższy adres:
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 4, pok. 418
01-938  Warszawa
tel. 022 569 97 10
e-mail: aip@uksw.edu.pl
 
Serdecznie zapraszamy na wykład organizowany przez Koło Naukowe Utriusque Iuris pt: "Ochrona danych osobowych w odniesieniu do Kościoła katolickiego w Polsce", który poprowadzi ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk prof. UKSW.
Spotkanie odbędzie się 9 maja 2016 r. w sali 322 na kampusie przy ul. Dewajtis o godzinie 16.00.
 
 
 
 
 
 
 
Studencki Nobel 2015 - Nagroda im. Rektora UKSW. Zapraszamy studentów do zapoznania się z propozycją konkursu Studencki Nobel: Informacja; Zasady konkursu; Regulamin.                                   Informacja o 20. edycji  konkursu ?Grasz o staż?. Do wygrania są aż dwa płatne staże w Biurze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szczegóły: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wygraj-platny-staz-w-biurze-ministra.html oraz http://www.grasz.pl
Program Diamentowy Grant. Zapraszamy studentów do zapoznania się z notatką informacyjną dotyczącą IV edycji konkursu w ramach programu Diamentowy Grant, który został ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 23 grudnia 2014 r.
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, określonych w projekcie badawczym.
 
Szanowni Państwo
Proszę o zapoznanie się z przewodnikiem antyplagiatowym dla studentów. Jest on dostpnz pod linkiem https://usosweb.uksw.edu.pl/instrukcje/Praktyczny_przewodnik_antyplagiatowy_NKohtamaki.pdf
Przewodnik jest dostępny w USOSwebie w zakładce Poradniki, stąd wygenerowany link.
 
Rezygacja z pobierania opłat  Władze UKSW podjęły decyzję, w nawiązaniu do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r., o rezygacji z opłat za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów, a także za zajęcia poza dodatkowym limitem punktów ECTS (opłaty nie będą pobierane w roku 2014/15). 

ANKIETA dotycząca promocji zdrowia psychicznego: Informacja o ankiecie, KWESTIONARIUSZ

Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat: projektów badawczych i konkursów. Studenci i doktoranci mogą brać udział w projektach jako wykonawcy lub jako kierownicy projektów. Poniżej w załączniku przedstawione są informacje o możliwościach pozyskiwania przez studentów oraz doktorantów stypendiów ze źródeł zewnętrznych.

Projekty badawcze i konkursy

Informacje o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów

Komunikat ministerstwa o odpłatności za drugi kierunek studiów

Decyzja nr 1/2013 Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rezygnacji z karty okresowych osiągnięć od semestru letniego roku akademickiego 2012/2013.

Stypendia

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach