Życzenia wielkanocne

 

Szanowni Państwo

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi
Wydziału Prawa Kanonicznego

Szanowne Panie Sekretarki

Drodzy Doktoranci i Studenci

 

Wśród lęków i zagrożeń związanych z pandemią koronawirusa, Zmartwychwstały Jezus staje pośrodku nas, jak niegdyś w Wieczerniku przed zalęknionymi Apostołami, z darem upragnionego pokoju. Liturgia okresu wielkanocnego wiele razy mówi o pokoju i radości. ON jest naszym Pokojem (por. Ef 2,14). Niech te dary otrzymane od Zwycięzcy piekła i szatana rozpalą serca, aby w świecie, dzisiaj smutnym i niespokojnym, każdy z nas odnajdywał drogę do Boga.

Życzę każdemu z Was, niech Zmartwychwstały Chrystus wypełni szczęściem i pokojem każdą pracę, umacnia w nadziei i miłości. By przeżywany niepokój zamienił się w radość, strach w wolność, a słabość w siłę. Niech nadzieja wzbudzona w sercach uczniów idących do Emaus stanie się naszą nadzieją. Niech miłość wyznana przez Piotra w spotkaniu ze Zmartwychwstałym stanie się naszą miłością. Niech pokój przyniesiony przez Zwycięzcę śmierci stanie się naszym pokojem i pozostanie z nami na zawsze.

     W radości paschalnej z darem modlitwy

 

Ks. Marek Stokłosa SCJ

Dziekan

 

Wielkanoc 2020

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach