Wnioski o akademik - terminy składania

Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021:

Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do 17 czerwca 2020r.

Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc MAJ 2020r. – zał. nr 20

Wnioski wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą polską lub mailem na wskazany poniżej adres mailowy: · Wydział Prawa i Administracji – a.garlepow@uksw.edu.pl · Wydział Teologiczny, Wydział Medyczny, Doktoranci - i.oldakowska@uksw.edu.pl

· Wydział Nauk Matematycznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Wydział Prawa Kanonicznego – m.borycka@uksw.edu.pl · Wydział Nauk Historycznych. Wydział Nauk Ekonomicznych – p.bilinska@uksw.edu.pl

· Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Biologii i Nauk i Środowisku - m.salyga@uksw.edu.pl · Wydział Studiów nad Rodziną - m.miniewicz@uksw.edu.pl

Dla studentów i doktorantów, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 bądź przeniosą się z innej uczelni – termin składania wniosków o akademik zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach