Zebranie Wydziałowej Komisji Wyborczej WPK

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Prawa Kanonicznego zwołała zebranie wyborcze, celem wyboru dwóch członków senatu UKSW spośród nauczycieli akademickich będących profesorami lub profesorami UKSW, na dzień 16 czerwca 2020 r.

Zgodnie z § 31 ust. 1 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza do Statutu UKSW: <Prawo zgłaszania kandydatów do senatu ma każdy członek wspólnoty Uniwersytetu>, proszę zgłaszać kandydatów na senatorów UKSW, na adres m.dorozinska@uksw.edu.pl (członek Wydziałowej Komisji Wyborczej),  do dnia 15 czerwca 2020r.

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Prawa Kanonicznego zwołała zebranie wyborcze, celem wyboru jednego kandydata na członka senatu spośród nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub profesorami UKSW, na dzień 16 czerwca 2020 r.

Zgodnie z § 31 ust. 1 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza do Statutu UKSW: <Prawo zgłaszania kandydatów do senatu ma każdy członek wspólnoty Uniwersytetu>, proszę zgłaszać kandydatów na senatorów UKSW, na adres m.dorozinska@uksw.edu.pl (członek Wydziałowej Komisji Wyborczej),  do dnia 15 czerwca 2020r.

 


 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach