Rekrutacja 2020/21 - oferta kursów dokształcających oraz studiów podyplomowych

Oferta kursów dokształcających na rok akademicki 2020/2021 semestr zimowy:

Ochrona danych osobowych w instytucjach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego  (semestr zimowy 2020/2021);

https://wpk.uksw.edu.pl/node/612

 

Trzeci cykl dla doktorantów (semestr zimowy oraz  letni 2020/2021)

 https://wpk.uksw.edu.pl/node/610

 

Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób konsekrowanych (semestr zimowy 2020/2021); wszelkie informacje wkrótce

 

Oferta studiów podyplomowych: Sądownictwo i administracja w Kościele na rok akademicki 2020/2021:

https://wpk.uksw.edu.pl/node/443

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach