Wyniki rekrutacji

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki kwalifikacji na rok akademicki 2020/2021 na kierunku Prawo Kanoniczne w następujących specjalnościach: specjalność kanoniczno-cywilna; specjalność administracyjno-sądowa.

Lista 1, Lista 2.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach