Decyzja Dziekan WPK z dnia 18 września 2020 roku

Treść Decyzji  Nr 1/2020 Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2020 roku w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.


 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach