Studia podyplomowe "Sądownictwo i administracja w Kościele"

W roku akademickim 2020/2021 planowane jest uruchomienie studiów podyplomowych "Sądownictwo i administracja w Kościele".

Celem studiów jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy i rozwój indywidualnych sprawności w zakresie pracy w sądownictwie kościelnym i w administracji kościelnej, a także nabycie umiejętności udzielania zainteresowanym odpowiedniej pomocy prawnej.
Szczegółowe informacje dotyczące planu zajęć i terminów znajdują się na stronie: https://wpk.uksw.edu.pl/node/438

Rejestracja do 02.10.2020 roku do godziny 22:00.

Ze względu na pandemię koronawirusa zajęcia w pierwszym semestrze (poza pierwszym zjazdem w dniu 17 października 2020 r.) będą realizowane w formie online. Nie ma jeszcze decyzji w jakiej formie będą zajęcia w drugim semestrze.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel.: (+48-22) 561-88-11/12, email: prawokan@uksw.edu.pl, m.dorozinska@uksw.edu.pl.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach