Szkoła Doktorska

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023

W dniu 20 stycznia 2022 roku Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podjął uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023.

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UKSW w roku akademickim 2022/23:
 

Rejestracja kandydatów w systemie IRK: 15.06.2022 – 18.08.2022 roku.
 

Ocena dokumentów przez Komisję Kwalifikacyjną: 19.08.2022 - 04.09.2022 roku.
 

Rozmowy kwalifikacyjne: 05.09.2022 -09.09.2022 roku.
 

Publikacje list rankingowych: 15.09.2022 roku.
 

Wydanie decyzji administracyjnych o odmowie wpisu: 15.09.2022 -16.09.2022 roku.
 

Składanie oryginałów dyplomów magisterskich: 15.09.2022 -20.09.2022 roku,
20.09.2022 -23.09.2022 roku  – dotyczy tylko kandydatów z listy rezerwowej.

 

Publikacja listy Doktorantów Szkoły Doktorskiej UKSW 2022/2023:
do 30.09.2022 roku do godziny 15:00.

Uchwała Nr 5/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Szkoła Doktorska: https://szkoladoktorska.uksw.edu.pl/

Kontakt do Szkoły Doktorskiej: https://szkoladoktorska.uksw.edu.pl/nauka/

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach